กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านน้ำแหล่งกำเนิดของบรูไน(จบ)

การเมือง
โดยปัญญา เทพสิงห์, เก็ตถวา บุญปราการ, เกษตรชัย และหีม, เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์

กัมปงไอเยอร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20

ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 กัมปงไอเยอร์ได้รับการคุกคามจากเจ้าอาณานิคมตะวันตกมากขึ้น ระหว่างการขึ้นครองราชย์ของสุลต่าน ได้ใช้กัมปงไอเยอร์เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือที่ทำการรัฐบาล มีบทบาทด้านพาณิชย์นาวี และศูนย์ติดต่อระหว่างบรูไนกับจีน อินเดียและอาหรับ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2