กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ชาวสวนชงรัฐจ่ายสมทบเซส เพิ่มสวัสดิการชดเชยยาง

ในประเทศ

ชาวสวนยาง16จังหวัด ชงรัฐจ่ายเงินสมทบเซสวันละบาท เพิ่มสวัสดิการชดเชยราคายางตกต่ำ3,000 บาทต่อครัวเรือน ขีดเส้น30 วันต้องรู้ผลด้านลักษณ์เผยตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณา ระบุปรับขึ้นราคา60บาทต่อกิโลกรรมขอเวลาพิจารณา

วานนี้(6ธ.ค.) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) รวมทั้งนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ถึงแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่า ชาวสวนยางต้องการให้ปฏิรูปทั้งตัวเกษตรกร องค์กรและตัวเกษตรกรเอง โดยชาวสวนยางต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2