กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

จะปรับ พรบ.สิ่งแวดล้อมให้เวิร์ค ต้องทำอย่างไร (1)

การเมือง
โดยโสภา ชินเวชกิจวานิชย์, ธงชัย พรรณสวัสดิ์

พอเห็น พ.ศ. ที่ท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราได้ใช้ พ.ร.บ. นี้มานานถึง 25 ปีแล้ว

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก็ได้พยายามทบทวนและปรับปรุงพ.ร.บ.นี้ให้ทันกับเหตุการณ์มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมาสำเร็จเป็น “ร่าง”พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเห็นชอบในหลักการวาระแรกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมานี่เอง 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2