กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กลต.สรุปซีเอ็มดีเอฟชงคลัง

บริษัทจดทะเบียน

สำนักงานก.ล.ต. ส่งสรุปรับฟังความคิดเห็น วัตถุประสงค์เพิ่มเติมของการจัดตั้งซีเอ็มดีเอฟ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว หวังได้ข้อสรุปปีหน้า แจงผลรับฟังความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน


การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและการพัฒนาตลาดทุนหรือซีเอ็มดีเอฟ ช่วงที่ผ่านมามีการแสดงความเห็นที่หลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นและแนวทางการจัดตั้งกองทุน ซึ่งล่าสุดได้สรุปความเห็นนำส่งกระทรวงคลังพิจารณาแล้ว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2