กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ต่างประเทศ

วันเสาร์ 13 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ

เศรษฐกิจโลก

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเมียนมา ซึ่งญี่ปุ่น จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดังกล่าว

นายคาสุยูกิ ทากิมิ ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำเมียนมา กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมด้วยทรัพยากรที่จำกัด เราจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาต่อไป ด้วยประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นสั่งสมมา ตลอดจนเทคโนโลยี และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2