กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันเสาร์ 13 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สั่ง‘สหกรณ์ฯรถไฟ’คืนเงิน 2 พันล้าน

ในประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งสอบทุจริต บอร์ดสหกรณ์สโมสรรถไฟ ปล่อยกู้ 6 รายซื้อที่ดิน 199 สัญญา เรียกคืนเงิน 2,285 ล้านบาท พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสางการบริหารงาน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จ่ายเงินกู้พิเศษให้สมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นเงิน 2,285 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินกู้ดังกล่าวขัดกับระเบียบสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ว่าในการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกกำหนดให้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่งผลทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยรวมตามมาในที่สุด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2