กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 14 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

นิวกราวด์เปิดผลสำรวจเด็กมองผู้ใหญ่ติดFFF

ในประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี61 พขณะเดียวกันทรงพระราชทานภาพวีดิทัศน์พระองค์ที เป็นแบบอย่างการออกกำลังกาย-บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ด้านนายกฯมอบโอวาทเยาวชน แนะใช้สติปัญญา-ก้าวทันเทคโนโลยี

บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2561 ตามสถานที่ต่างๆในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามพระราโชบายในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานมาร่วมงาน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2