กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพุธ 17 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

โออิชิชูนวัตกรรม-มูลค่าเพิ่มสู้ศึกอาหาร-เครื่องดื่ม

การตลาด

ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจไม่ได้มีเพียงคู่แข่ง!! แต่มีความท้าทายจากรอบทิศทางทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางทางเลือกจำนวนมาก

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โออิชิวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจรักษาความเป็น ผู้นำ ทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ผ่าน 4 กลยุทธ์หลักเป็นกรอบหลักเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย การเข้าถึงผู้บริโภค (customer centric) ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคต้องการ นวัตกรรม (innovation)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมการตลาดที่โดดเด่น แปลกใหม่ แตกต่าง และสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (digital transformation) ใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลายยิ่งขึ้น และสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง (continue to build & support brand) มุ่งพัฒนาแบรนด์ให้ทรงพลังและติดตรึงใจผู้บริโภค

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2