กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ธกส.เปิดผลสำรวจเกษตรกรมีความสุข-ราคาสินค้าดีขึ้น

การเมือง

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส เผยผลสำรวจพบเกษตรกรมีความสุข เหตุราคาผลผลิตดี-รัฐมีมาตรการสนับสนุน ด้านนายกฯพอใจราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรจากทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ ระดับความสุขของเกษตรกรไทย พบว่า ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 82.78 จาก 100 คะแนน เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญขยายตัวทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น อาทิ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด) ปาล์มน้ำมัน ปลาน้ำจืด รวมทั้งความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐมีการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2