กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เปิดโมเดลระดมทุนสมาร์ทซิตี้ โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น

นโยบายเศรษฐกิจ

วานนี้ (24 ม.ค.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนาเรื่องการเพิ่มบทบาทการพัฒนาขนส่งมวลชนทางราง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโสทีดีอาร์ไอ กล่าวว่าในอนาคตรูปแบบการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่จะต้องเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและลงทุนในด้านต่างๆถือว่าเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสมาร์ทซิตี้ ในอนาคตท้องถิ่นจะมีบทบาทในการดูแลประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการพึ่งพางบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ตอบโจทย์ในระยะยาว เช่นเดียวกับเรื่องของระบบขนส่งมวลชนในหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้มาตรฐานและพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทำให้เริ่มมีรูปแบบใหม่ในการระดมทุนภายในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของตนอง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2