กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เวิร์กเดย์แนะองค์กรชู ดาต้า เสริมประสิทธิภาพบุคลากร

การตลาด
โดยนฤมล เกษมสุข

เวิร์กเดย์ ผู้นำด้านโซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคล จัดเสวนา Engaging Thailands Future Workforce ในโอกาสเข้ามาเปิดตัวธุรกิจในไทยอย่างเป็นทางการ

มีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมสะท้อนแนวทางการปรับตัวเพื่อดึงดูดกลุ่ม ทาเลนท์ หรือพนักงานที่มีความสามารถสูงภายใตับริบทของ ช่องว่างของวัย ที่ในองค์กรมีทั้งพนักงานในกลุ่มมิลเลนเนียลส์และคนวัยใกล้เกษียณที่ต้องทำงานร่วมกัน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2