กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เพราะ “ฝุ่น” อยู่รอบตัวเรา

โลก คน เมือง

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า ปัญหาหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศ เป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น แต่ความจริงสารพิษเหล่านั้นสามารถตกค้างอยู่ได้นานหลายวัน หรือหลายร้อยวัน

ปรากฏการณ์ฟ้าหลัวที่ปกคลุมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ก่อน นอกจากจะกลายเป็นภาพแปลกตาของคนเมือง แต่ยังแฝงมาด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นอย่าง “ฝุ่นละออง”

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2