กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เลาะรั้วหุ้น-การเงิน

บริษัทจดทะเบียน

๐ ในช่วงนี้มีข่าวคราวกับกาเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่กันคึกโครม เริ่มจาก สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) แจ้งว่า

บอร์ดอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน ไทคอน อินดัสเทรียล (ticon) จำนวน 478.69 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด (fas) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 8.57 พันล้านบาท พร้อมอนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (conditional share purchase agreement) กับ fas

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2