กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘ไพฑูรย์สะพลี’ผลิตสมุนไพรในแล็บ

ไอเดีย-ดีไซน์

ประเทศไทยควรจะเร่งนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจชีวภาพ เพราะเอกชนทำคนเดียวตามลำพังไม่ได้ จึงต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน

บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จำกัด ให้บริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของไทย ตัวอย่างผู้ประกอบการที่แสวงหางานวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับนักลงทุนของทีเซลส์ หรือ promoting i with i ทำให้พบงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ในความสนใจของบริษัท

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2