กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เปิดตัวเว็บรณรงค์ลดบริโภคเค็ม

ไอเดีย-ดีไซน์

เครือข่ายลดบริโภคเค็มและสมาคมโรคไตเปิดตัวเว็บไซต์ www.lowsaltthai.com เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคแสวงหาความรู้พื้นฐานและตระหนักถึงการลดการบริโภคเค็ม

เนื้อหาของเว็บไซต์เริ่มจากที่มาของเครือข่ายฯ รวมถึงกิจกรรมที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม มีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับโครงการงานวิจัยต่างๆ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2