กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กบง.รีดเงินแอลพีจีเข้ากองทุนฯ

นโยบายเศรษฐกิจ

มติ กบง.เรียกเก็บเงินแอลพีจีเข้ากองทุนน้ำมันฯ 1.41 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมชดเชย 4.78 บาทต่อกิโลกรัม เหลือชดเย 3.37 บาทต่อกิโลกรัม หวังรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯหลังต้นทุนตลาดโลกลดลง ขณะราคาขายปลีกแอลพีจีสัปดาห์นี้คงเดิม อยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ที่มี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน มีมติให้เรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของบัญชีก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) จำนวน 1.4126 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯที่เดิมต้องจ่ายชดเชยราคาขายปลีกแอลพีจี อยู่ที่ 4.7880 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเหลือชดเชย 3.3754 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันนี้(13 ก.พ.) เป็นต้นไป โดยมติดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกแอลพีจี ที่ยังคงราคาอยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2