กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ปรับมูลค่าจุดชมวิว เพซฯพลิกขาดทุน 962 ล้าน

บริษัทจดทะเบียน
โดยรมย์รัมภา เริ่มรู้

การตรวจสอบการตีมูลค่ายุติธรรมในบริษัทย่อย ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE

ประกอบไปด้วยบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี ได้มีการเปิดเผยการแสดงความคิดเห็นจากที่ปรึกษาการเงินอิสระจนนำไปสู่การแก้ไขงบการเงินในทั้งไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ในที่สุด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2