กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

AI Winter is Coming

อินเทอร์เน็ต-นิวมีเดีย
โดยดร.อธิป อัศวานันท์

“Winter is Coming” เป็นประโยคในตำนาน ของ Ned Stark จาก Game of Thrones

ai winter หรือฤดูหนาวของ ai หมายถึงช่วงเวลา ที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และกระทั่งภาคการศึกษา ได้ยุติการให้ความสำคัญกับ ai เพราะ winter สำหรับประเทศตะวันตกแล้ว หมายถึงฤดูกาลที่ อดอยาก ลำเค็ญ ไร้ผลผลิต และปราศจากการเคลื่อนไหว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2