กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เปิดงบเกษตรฯ2แสนล้านชูบริหารศักยภาพผลิต

รายงานพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลภาคการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นต้นน้ำในห่วงโซ่การผลิต ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก

 ซึ่งเป็นประชากรฐานราก ดังนั้นรัฐจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพผลิต บริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของการจัดงบประมาณปี 2562 วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ดังนี้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2