กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

บี.กริมยุคโกลบอล เคล็ดลับดันธุรกิจแสนล.

Bussiness
โดยประกายดาว แบ่งสันเทียะ

เปิดเคล็ดลับยืนหยัด ธุรกิจครอบครัว 140 ปี บี.กริม กรุ๊ป ธุรกิจสัญชาติเยอรมัน ที่เก่าแก่ที่สุดในไทย ผ่านคำบอกว่า ฮาราล์ด ลิงค์ ทายาทรุ่น3 กับเป้าหมาย รายได้ 3 เท่าตัว 1.5 แสนล้านปี 68

ณ มุมแห่งหนึ่งบนถนนวิทยุ บริเวณด้านหน้า อาคารเคี่ยนหงวน ที่กำลังแบ่งพื้นที่ก่อสร้าง หอแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม (music hall) แห่งใหม่ของประเทศ บนพื้นที่ไข่แดงใจกลางกรุงแห่งนี้ ที่มีทั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีครบวงจร ฮอลล์แสดงดนตรีขนาดใหญ่ สถาบันดนตรี ศูนย์อาหาร และพิพิธภัณฑ์ สถานที่แห่งนี้เองที่กรุงเทพธุรกิจ bizweek ใช้การสนทนาออกรสกับ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม กลุ่มธุรกิจสัญชาติเยอรมัน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถึงแรงบันดาลใจของการสร้างสถานที่แห่งนี้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2