กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ชงตั้งหน่วยงานอิสระเก็บภาษี

นโยบายเศรษฐกิจ

คกก.ปฏิรูปเศรษฐกิจ ดันตั้งหน่วยงานอิสระจัดเก็บภาษีแทนกระทรวงการคลัง หวังเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายฐานรายได้รับภาระการเงินการคลังในอนาคต ประสารหวังปฏิรูปจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน ชี้คงที่กว่าภาษีรายได้ เสนอรัฐเร่งตั้งหน่วยงานแก้เหลื่อมล้ำ

หนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศ คือการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้จากภาษีเข้าประเทศ ล่าสุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีแนวคิดจะตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่แทนหรือ เสริมหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐในปัจจุบันได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2