กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ลด‘นำเข้ายา’ดึงเอกชนผลิต

อุตสาหกรรม

อย.เดินหน้าจัดทำระบบ “ยามุ่งเป้า” ระบุชัดยาหมดสิทธิบัตร-มูลค่าการใช้สูง ส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศ หวังลดยอดนำเข้าจาก 70% เหลือ 50% ด้านอภ.ตั้งเป้าปี 61 โตกว่า 5% เปิดทางเอกชนขายยาให้รพ.รัฐ เน้น “ยา 22 ชนิด”ที่อภ.ผลิตไม่ทัน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผย “กรุงเทพธุรกิจ”ว่า  ข้อมูลของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีรายงานว่า มูลค่ายารวมของไทยอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ 70 %  ผลิตในประเทศ 30% ในรอบ  8 ปีตั้งแต่ปี 2550 -2558 มูลค่ายาในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2550 มีมูลค่า ราว 94,232 ล้านบาท เพิ่มเป็น 161,661 ล้านบาท ปี  2555 และล่าสุดปี 2558 อยู่ที่ 153,411 ล้านบาท     ส่วนของปี 2559 และ 2560 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากผู้ประกอบการจะรายงานมายัง อย. เมื่อสิ้นสุดปี ทำให้ข้อมูลมูลค่ายาที่แล้วเสร็จจะล่าช้าไป 1 ปีเป็นปกติ           มูลค่ายาเพิ่มขึ้น เกิดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.คนอายุยืนยาวมากขึ้น เมื่อแก่ตัวจึงป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากขึ้น  ซึ่งเป็นโรคที่ต้องอาศัยยาในการรักษามากขึ้น  2.มีการพัฒนาการรักษาโรค ทำให้สามารถรักษาโรคได้มากขึ้น และ 3.ส่วนของยาที่มีการนำเข้าสูง เพราะเป็นยากลุ่มใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น ยามะเร็ง บางรายการอาจมีผู้จำเป็นต้องใช้ไ่ม่กี่คน แต่มูลค่ายาสูง      “นโยบายของประเทศต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการยาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการนำเข้า  อย.จึงได้ปรับบทบาทจากที่เป็นหน่วยรับขึ้นทะเบียนยาเป็นเชิงรุกเข้าไปดำเนินการในส่วนของกระบวนการและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น”    ขณะเดียวกัน จากการที่ อย.ดำเนินการตรวจสอบทำให้ทราบถึงปัญหา 2 ข้อสำคัญของผู้ประกอบการไทย กล่าวคือ 1.ผลิตยาแบบเดียวกัน ซ้ำกัน ทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง  2.ผลิตยาที่มีมูลค่าไม่มาก เนื่องจากเทคโนโลยีความสามารถในการผลิตยังไม่มาก บวกกับการวิจัยและพัฒนาสูตรยาในประเทศไทยมีน้อย  และ3.ยาที่หมดสิทธิบัตรของบริษัทต่างประเทศแล้ว แต่ผู้ประกอบการไทยยังไม่กล้าที่จะผลิต เพราะไม่ทราบแน่ชัดว่ายาตัวใดบ้างที่หมดสิทธิบัตรแล้ว  

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2