กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันจันทร์ 19 มีนาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

บีโอไอปรับยุทธศาสตร์7ปี-เพิ่มสิทธิไอโอที

รายงานพิเศษ

บีโอไอ เสนอบอร์ด พ.ค.นี้ ทบทวนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 7 ปี ปรับสิทธิประโยชน์ให้ทันเทคโนโลยี เพิ่มกิจการ ไอโอที ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ ปรับปรุงกิจการที่มีผู้ยื่นลงทุนน้อย เช่น เกษตรชีวภาพ ยืนยันเป้าหมายการลงทุนปีนี้ 7.2 แสนล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) มาแล้วครึ่งทางทำให้ต้องมาทบทวน หลังจากยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แบบโซนแล้วปรับมาส่งเสริมการลงทุนกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง การรวมกลุ่มคลัสเตอร์และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2