กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สวทช.-‘สวนสัตว์’วิจัยดูแลสัตว์ป่า

ไอเดีย-ดีไซน์

ความร่วมมือครั้งนี้ สวทช.จะสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น สัญญาณดาวเทียมพลังแสงอาทิตย์ที่จะใช้เป็นครั้งแรกในไทย เพื่อติดตามการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยว, วิทยุติดตามงูจงอางในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช เพื่อศึกษานิเวศวิทยาเชิงพื้นที่

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยทั้งด้านระบาดวิทยา อายุรศาสตร์และพยาธิวิทยาในสัตว์ป่า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพสัตว์ รวมถึงเพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของประเทศ ก่อนหน้านี้ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับชุดตรวจวัณโรคในช้าง ซึ่งงานมีความก้าวหน้าตามขั้นตอน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2