กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ล้วงลึก Attitude Trend ออกแบบประสบการณ์แบรนด์

อินเทอร์เน็ต-นิวมีเดีย

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2