กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันจันทร์ 16 เมษายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ดีอีให้บริการข่าวสารรัฐ ชูใช้งานง่ายผ่านแอพ

ไอทีและคอมพิวเตอร์

กระทรวงดีอีหนุนหน่วยงานให้บริการข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชน ผ่านแอพพลิเคชัน หวังช่วยประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสพธอ.พัฒนาแอพรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ด้านสรอ. สร้างแอพรู้เรื่องยา ตอบโจทย์เรื่องยาอย่างครอบคลุม

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ดำเนินการพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 ออนไลน์ คอมเพนท์ เซ็นเตอร์ หรือ สายด่วน 1212 และแอพพลิเคชัน 1212 โอซีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2