กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันจันทร์ 16 เมษายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี เล็งผ่อนปรนมาตรฐาน‘ไอเอฟอาร์เอส9’

บริษัทจดทะเบียน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน ประกันภัย ประกันชีวิต และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

กำลังจะได้รับการผ่อนปรนแนวทางปฏิบัติในแง่ของระยะเวลาที่อาจจะมีความล่าช้าจากกำหนดเดิมที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2