กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

มิ.ย.ปลดไม่ปลด

บนความเคลื่อนไหว
โดยหมึกพิษ

000ในสัปดาห์นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการประชุม 2 วัน โดยในวันที่ 17 พ.ค.โดยจะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในวาระที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

000 จากนั้น เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1) ของกมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการเมือง และ ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ฟ้าของประเทศไทย ของกมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2