กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคต

ไอเดีย-ดีไซน์
โดยดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การที่จะลดปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องค้นหาและพัฒนา “เทคโนโลยีการผลิตและกักเก็บพลังงาน” ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง มลภาวะสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากเกินไป ดังนั้น การที่จะลดปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องค้นหาและพัฒนา “เทคโนโลยีการผลิตและกักเก็บพลังงาน” ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2