กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กรมบังคับคดีเร่งตั้งทีมศึกษายึดทรัพย์ดิจิทัล

นโยบายเศรษฐกิจ

กรมบังคับคดีตั้งทีมศึกษาแนวทางบังคับคดีธุรกรรมเงินดิจิทัล หลังกฎหมายมีีผลบังคับใช้ ขณะที่กรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มองกฎหมายเน้นเก็บภาษีอย่างเดียว แนะอายัดทรัพย์ได้แต่ห้ามขายทอดตลาด เหตุยังไม่มีกฎหมายรองรับ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่19 ) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 ก.ย. 2560 โดยบัญญัติถึงทรัพย์ที่มีรูปร่างและทรัพย์ไม่มีรูปร่าง ซึ่งมีความชัดเจนในแง่ของกฎหมาย กรมบังคับคดีจึงต้องเร่งวางรูปแบบต่อไปว่า เงินดิจิทัลหรือทรัพย์สินดิจิทัลจะนำมาบังคับคดีได้หรือไม่

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2