กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แนะไทยเสริมแกร่งระบบย้ายถิ่น หนุนแรงงานโตผ่านนวัตกรรม

รายงานพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกสรุปประเด็นหลักจากการนำเสนอรายงานเรื่อง การเคลื่อนย้ายไปสู่โอกาส: การก้าวข้ามอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ว่า ประเทศไทยสามาถสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายและระบบการย้ายถิ่นของแรงงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
 งานสัมมนาของธนาคารโลก เมื่อวานนี้ (16พ.ค.)ที่มาพร้อมกับการเปิดตัวรายงานเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการจัดร่วมกับกระทรวงแรงงานของไทย  มุ่งเน้นบทเรียนที่ประเทศไทยจะได้เรียนรู้จากรายงาน โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หุ้นส่วนการพัฒนา กลุ่มนักคิด และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการสัมมนา 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2