กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

หลักสูตรพันธุ์ใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมกับ‘อาชีพที่ยังไม่เกิด’

การศึกษา
โดยหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เป็นปีแรกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดขึ้นหลังให้นักเรียนมีทางเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

โดยเฉพาะโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50% และหลักสูตรใหม่ที่จะนำไปสู่อาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2