กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เอสเอ็มอีแนะรัฐหาผู้ร่วมทุนหนุนค้าออนไลน์

ในประเทศ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเสนอรัฐบาล เร่งเชื่อมแหล่งทุนแองเจิ้ลฟันด์ ให้เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ สนับสนุนนพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาว เติมความรู้ค้าออนไลน์ เพิ่มการจัดซื้อสินค้าจากเอสเอ็มอีและสร้างการรับรู้แบรนด์จากไทยในต่างประเทศ สร้างโอกาสการส่งออก

ภาครัฐกำลังผลักดันเอสเอ็มอีให้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยไทยมีเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 99.7% ของจำนวนวิสาหกิจทั่วประเทศ มีการจ้างงานกว่า 10 ล้านคน ถือเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน sme transform พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม sme ไทยสู่สากล ซึ่งมีเอสเอ็มอีมาร่วมแสดงความสำเร็จและที่จะพัฒนาไปสู่สตาร์ทอัพ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2