กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

3เทรนด์ธุรกิจโตรับมหานครทั่วโลกขยายตัว

เศรษฐกิจ

นับจากนี้ไปอีก 12 ปี ผู้บริโภคตามเมืองใหญ่ หรือมหานครของโลกจะกระจุกตัวอยู่ในอินเดียและจีน โดยคาดว่าอินเดีย

จะเป็นประเทศทม่ีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นมากที่สุดของโลกคือ404 ล้านคนรองลงมาคือจีน 292 ล้านคน ไนจีเรีย 212 ล้านคน และหากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศพบว่า ในปี 2573 จีน เป็นประเทศที่มีเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรมากกว่า 5 ล้านคนถึง17 เมืองด้วยกันคือ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ฉงชิ่ง กวางโจว และเทียนจิน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2