กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ปลุกจิตสำนึกนักศึกษาเบี้ยวหนี้

การเมือง
โดยสุพรรณี พุฒพิสุทธิ์

เรามักจะได้ยินข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เข้ามาชำระหนี้เงินกู้ เพื่อส่งต่อเงินดังกล่าวให้แก่รุ่นน้องที่ยังมีความยากลำบากได้ใช้เป็นทุนในการศึกษาต่อไป

ในปีนี้ ก็เช่นกัน ในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ทางกยศ.ก็ได้โหมประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่รีบมาชำระเงินคืนภายในกำหนดดังกล่าว หากล่าช้าเกินกำหนด อาจต้องเสียเบี้ยปรับจำนวนมากได้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2