กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ดีจีเอเตรียมดันกฎหมายดิจิทัล

ไอทีและคอมพิวเตอร์

ดีจีเอร่ายแผนงานสำคัญผลักดันรัฐบาลขับเคลื่อนโดยดิจิทัลเต็มตัว ระบุภายใน 1-2 ปีรูปแบบการทำงานต้องเปลี่ยนไปทั้งระบบ ชี้การยกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชนในทุกบริการของรัฐเป็นแค่จุดเริ่มต้น

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ดีจีเอ) กล่าวว่า เป้าหมายของดีจีเอหลังเป็นหน่วยงายสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นคือใน 1-2 ปีข้างหน้า จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการลดการขอสำเนาเอกสารราชการ , การพัฒนาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (วัน สต๊อป เซอร์วิส) , การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ , พัฒนาศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ และดำเนินการวางกรอบการกำกับดูแลข้อมูล ,วางระบบติดต่อสื่อสารภาครัฐ , สร้างเครือข่ายอิทราเน็ตภาครัฐ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2