กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เพซเพิ่มสัดส่วนลงทุน

บริษัทจดทะเบียน
โดยห้องค้า

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งว่า บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด (DDTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นอยู่ 100%

ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า แอร์พอร์ต จำกัด (ddap) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น จำนวน 147,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 49% ใน ddap มูลค่า 21.77 ล้านบาท ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะทำให้ ddth เข้าถือหุ้นใน ddap คิดเป็นสัดส่วน 100%

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2