กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ต่างประเทศ

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (1)

เศรษฐกิจโลก
โดยพันธ์รบ ราชพงศา

ด้วยรัฐบาลในหลายประเทศเริ่มมองเห็นถึงโอกาสและความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้กลายเป็นวาระระดับโลกไปแล้ว

ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เป็นประเด็นหลักในการประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกในกลุ่ม oecd ที่เมืองแคนคูนเม็กซิโก เมื่อปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้กับนวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งของสังคม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2