กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ประเทศไทยมี “อธิปไตยไซเบอร์” ที่แท้จริงหรือไม่?

การเมือง
โดยปริญญา หอมเอนก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางดิจิทัล (The Forth Industrial Revolution) ทั่วโลก จากปัจจัยทั้ง 4 ได้แก่ Social, Mobile, Cloud และ Big Data Analytics ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ได้แก่ ระดับบุคคล-ครอบครัว ระดับองค์กร และระดับประเทศ ไปถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (national security)

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2