กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 13 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ตั้งทีมลงพื้นที่ประเมินผลไทยนิยม7ด้าน

การค้า

“สศก.” จัด 19 ทีมติดตามประเมินผล 7 ด้าน 22 โครงการ 2.4 หมื่นล้าน ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม วางแผนลงพื้นที่ 77 จังหวัด 2 ช่วงแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ ส่งกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร

    นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2 แผนงานรวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 ล้านบาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก.เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผล

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2