กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

Think out

ไอทีและคอมพิวเตอร์

ดีอีจัดเวิร์คช็อปสานเครือข่ายภาครัฐ GCC1111

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ gcc 1111 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เพื่อให้เครือข่ายภาครัฐตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านข้อมูลและการบริการ อีกทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาครัฐได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อบริการบน social media อย่างไรให้ตรงใจประชาชน รวมถึงการสาธิตการให้บริการ social management service ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องด้วยปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนหรือผู้ใช้บริการที่หันมาใช้สื่อออนไลน์แทนสื่อแบบเดิมๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเข้าใจบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2