กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

รายย่อยจีบหุ้นใหญ่ชิงไอเฟค

บริษัทจดทะเบียน

รายย่อยไอเฟคเดินสายทาบผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมส่งชื่อกรรมการชุดใหม่ หลังบริษัทแจ้งตลาดเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบอร์ดชุด่ใหม่ ทวิช ระบุยังไม่ตัดสินใจส่งชื่อเข้าชิง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจน

วานนี้(13 มิ.ย.) บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ifec โดยพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 23 พ.ค.2561 ในการกำหนดแนวทางการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 6 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันที่ถือหุ้นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% สามารถยื่นชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเลือกเป็นกรรมการได้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2