กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ผุดศูนย์ฯหุ่นยนต์ แห่งแรกของไทย ผลิตนศ.รับอุตฯ

การศึกษา

เปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ห้องเรียนหุ่นยนต์แห่งแรกของไทย ปัญญาภิวัฒน์เน้น ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางรองรับตลาดแรงงานไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ผนึกพันธมิตรบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศ-ตปท.กว่า70แห่ง

 นายพิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดเผยถึงการตั้งศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ innovation center for robotics and automation systems (icras) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรรวมทั้งเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตภาคอุตสาหกรรมโรโบติกและดิจิทัลเทคโนโลยี 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2