กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 แรม 15 ค่ำเดือน 8

Entertain

วันนี้จันทร์เสวยเทวีฤกษ์จนถึงเวลา 22.18 น. เป็นฤกษ์เหมาะแก่การทำงานเรื่องแพรพรรณ ของสวยงาม กิจการเกี่ยวกับผู้หญิง วันนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงมีบทบาทสูงในการตัดสินใจและเป็นวันที่ห้ามนำยานพาหนะออกจากอู่ ห้ามบวช ห้ามสึก

ทิศตะวันตกเป็นกาลกิณีติดต่องานด้านนั้นควรรอบคอบอย่าเผลอไผล เงินทรัพย์หาได้คล่องทางทิศเหนือ ผู้ใหญ่จากตะวันตกเฉียงใต้สามารถพึ่งพาได้ กาลโยคประจำปีถือว่าวันนี้เป็นวันอุบาทว์ ห้ามทำการมงคล

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2