กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

EEC ตอบโจทย์ Creative Economy

นโยบายเศรษฐกิจ
โดยอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตอบโจทย์ Creative Economy เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry)

กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ซึ่งถือเป็น 21st century skills โดยมีประเด็นในการพัฒนาเพื่อส่งเสริม eec โดยมีประเด็น คือ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2