กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สกว.เปิดชิงทุนวิจัยและพัฒนาไอโอที

ไอเดีย-ดีไซน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี internet of things ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัย โดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2