กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สหกรณ์ไออาร์พีซีซื้อหมอน ช่วยเกษตรกร‘ยางพารา’

นโยบายเศรษฐกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญกับเกษตรกรในจ.ระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังเผชิญปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ จึงได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเอราวัญจำนวน 4,450 ใบ มีราคามากกว่า 2 ล้านบาท

นำมาจัดทำเป็นของชำร่วยเพื่อมอบให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี กับสหกรณ์ภาคการเกษตรอีกด้วย

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2