กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ไทยขาดนักวิทย์ฯข้อมูล เปิดสถาบันผลิตแห่งแรก

การศึกษา

ไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัจจุบันมีเพียง 338 คน สวนทางตลาดต้องการกว่า 2,000 คน มธบ. ร่วมเว็บไซต์ NextEmpire เปิดสถาบัน Data Tech Academy แห่งแรก

ผุด 4 หลักสูตร data science เร่งผลิตรองรับการขาดแคลน ตอบโจทย์ธุรกิจธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรู้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2