กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

โปรดเกล้าฯก.ม.ปราบโกง ตีกรอบ‘ปปช.’2 ปีปิดคดี

ในประเทศ

โปรดเกล้าฯ กฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ 200 มาตรา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี เพียงวาระเดียว กำหนดกรอบการทำงาน ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันเริ่มไต่สวน คดีทุจริต-จำเลยหนีไม่มีอายุความ เจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

ขณะที่ประธาน ป.ป.ช.ชี้จะเปลี่ยนบริบทการทำงาน ตั้งเป้าใน 1 ปี คดีไหนต้องเสร็จบ้าง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2