กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ดีอีดันโปรเจคหนุนเอสเอ็มอี

ไอทีและคอมพิวเตอร์

กระทรวงดีอีเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้โครงการสำคัญของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ สนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและแผน ด้านมาตรการสนับสนุนทุน ด้านแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ให้บริการและติดต่อประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร ว่า ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเชิงนโยบาย และแผน ด้านมาตรการสนับสนุนทุน ด้านแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการสร้างสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และให้ความรู้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2